Domov

Využívání informací o návštěvníkovi stránek Centra Narovinu

Internetové stránky Centra Narovinu mohou obsahovat odkazy na různé internetové stránky, zejména na sociální sítě jako jsou Facebook, Youtube, Vimeo, apod. Tyto odkazy nejsou součástí internetových stránek Centra Narovinu, ale internetových stránek třetích osob, které mohou používat cookies sledující činnost subjektu údajů na internetu. Cookies třetích osob se řídí zásadami ochrany osobních údajů těchto třetích osob. Cookies lze zablokovat v nastavení daného internetového prohlížeče.

Internetové stránky Centra Narovinu mohou shromažďovat technické údaje o požadavku subjektu na získání obsahu ze serveru v rozsahu IP adresa, čas požadavku, typ prohlížeče a operační systém.

Stránkami Centra Narovinu je myšlen jakýkoliv obsah, který je získán z obsahu přístupného na doménách, které vlastní Centrum Narovinu, o.p.s.

» Informace o zpracování osobních údajů