Domov

Darčekové certifikáty Centra Narovinu Pošli to ďalej. Nákupom podporíte konkrétne projekty a deti v Keni.

Vážení adoptívni rodičia, priaznivci a priatelia Centra Narovinu, ako ďalšiu možnosť podpory konkrétnych projektov a detí v Keni sme pre vás pripravili darčekové certifikáty POŠLI TO ĎALEJ. Darovať tak môžete deťom v Keni vzdelanie a zdravotnú starostlivosť.

V programe DARUJ VZDELANIE darujete kvalitné vzdelanie a k dispozícii sú tieto certifikáty - školská taška v hodnote 200 Kč, školské pomôcky v hodnote 300 Kč, učebnice v hodnote 500 Kč, školská uniforma v hodnote 850 Kč, školné v hodnote 1000 Kč a 3000 Kč.

V programe DARUJ ZDRAVIE darujete kvalitnú zdravotnú starostlivosť v týchto oblastiach - liečba bežných chorôb v hodnote 200 Kč, špecializované vyšetrenie v hodnote 400 Kč, pôrod v hodnote 600 Kč, liečba zlomeniny a pohryznutia psom v hodnote 1800 Kč.

Nech vám podpora prináša radosť, tak ako prináša radosť konkrétnym deťom v Keni. Vďaka Vašej pomoci získavajú vzdelanie, nádej a šancu na lepší život.

ĎAKUJEME.

Objednávanie certifikátov: Eva Syrovátková, mobil: +420 777 831 836, e-mail: info@centrumnarovinu.cz