Domov

Narovinu Afrika fest alebo 20. narodeniny Centra Narovinu

V júni oslávilo Centrum Narovinu 20 rokov od svojho založenia a pri tej príležitosti bol usporiadaný dvojdňovej multikultúrny festival s naozaj bohatým programom.

Ešte raz ďakujeme všetkým organizáciám za ich workshopy a príspevky do besied. Všetkým účinkujúcim, ktorí spríjemnili atmosféru multikultúrnymi vystúpeniami a workshopmi. Všetci podporili našu činnosť a festival bez akéhokoľvek nároku na honorár.

Organizáciám a firmám, ktorí pripravili výborné občerstvenie alebo nám darovali ceny do tomboly. Novinárom a moderátorom, ktorí nám pomohli s propagáciou a dali o nás a festivale vedieť. Všetkým sponzorom, ktorí nám poskytli zázemie a svoje služby, aby sa festival mohol uskutočniť. A predovšetkým všetkým dobrovoľníkom, ktorí boli prítomní a pomohli nám zaistiť jeho pohodový priebeh. Podarila sa nám krásna oslava, ďakujeme, že ste pri tom boli s nami a tešíme sa na ďalšie spoločné roky.

Vaše Centrum Narovinu

» Video
» Informácie k festivalu
fotogalerie