Domov

Ponuka programov pre školy

 1. Prednáška s premietaním
 • predstavenie Centra Narovinu a jeho práce
 • výstava fotografií z projektov v Keni
 • premietanie filmov natočených našimi dobrovoľníkmi
 • výstava predmetov z Kene

Program zvyčajne trvá dve vyučovacie hodiny, ale je ho samozrejme možné po dohode s pedagógmi skrátiť, obzvlášť v prípade prvého stupňa ZŠ. Nie je potrebná asistencia pedagógov.

 

 1. 2. Prednáška s premietaním doplnená o hry a workshopy s rozvojovou a ľudsko-právnou tématikou
 • program číslo 1) obohatený o zábavné vzdelávacie kvízy a hry ako je napr. Africká dedina
 • výber z workshopov na rôzne témy podľa veku žiakov/študentov (obliekanie v Afrike, každodenné činnosti)
 • hudobný workshop: africké rytmy a piesne, africké hudobné nástroje, výtvarné workshopy: omaľovánky s africkými témami, výroba hračiek z odpadkov, výroba masiek, výroba pomôcok pre deti z Kene atď.)

Program trvá min. tri vyučovacie hodiny a vyžaduje asistenciu pedagógov.

 

 1. Celodenný program pre školu
 • projektové práce pre týmy detí, ktoré absolvujú tématické stanovište, kde sa hravou formou zoznámi s životom detí v Afrike, napr. každodenný život v chudobe, chorobe (kvíz, dramatické stvárnenie), kultúra (africké piesne, bubnovanie, maľovanie na telo, výroba masiek), výroba hračiek z odpadkov atď.
 • záverečná prezentácia jednotlivých tímov "Čo sa kto naučil...".

Program je potrebné upraviť podľa počtu žiakova vyžaduje plnú asistenciu pedagógov.

 

Vzhľadom k tomu, že možnosti a nároky škôl sú rôzne, sme pripravení flexibilne sa prispôsobiť požiadavkám škôl ako v rozsahu, tak aj v zameraní tém podľa vekovej skupiny žiakov.

Programy môžu byť i užšie zamerané, napr. stredné zdravotnícke školy a problematika HIV/AIDS, choroby, výlet do histórie (kolonizácia, dekolonizácia a súčasnosť), diskriminácia žien, bohatstvo a chudoba Afriky (MMF, SB, WTO) a pod.

» Referencie
» Napísali o nás

Workshopy

Stiahnuť celý archív
Zobraziť workshopy

» DVD: Výchovou k jednotě a partnerství lidí na celém světě