Domov

Stanovisko Centra Narovinu ke kandidatuře Táni Fischerové

Centrum Narovinu podporuje kandidaturu Táni Fischerové, jako občanské kandidátky do prezidentských voleb.  Uvědomujeme si, že rozvojové cíle a pozitivní změny v naší společnosti, které prosazujeme činností našeho občanského sdružení není možné docílit bez politické vůle a celkové změny hodnot a atmosféry ve společnosti. 

Kandidatura Táni Fischerové podpořená nikoliv finančními skupinami, ale aktivitou lidí v celé České republice a širokou škálou občanských iniciativ a neziskových organizací nám připadá velice zajímavou nadějí. Jsme přesvědčeni, že díky vysokému morálnímu kreditu, dlouhodobě prosazovaným hodnotám, jasným politickým a společenským návrhům i podpoře spolupráce a široké občanské společnosti by byla právě paní Táňa Fischerová velice dobrou prezidentkou pro období změn, které si přejeme. Její dlouhodobá aktivní podpora kampani „Česko proti chudobě“ jen dokazuje, že v oblasti naší činnosti se její postoje s našimi zcela shodují.

Za Centrum Narovinu
Dana Feminová, Simona Heřtusová, Daniela Cachová, Hana Jodasová