Domov

Stretnutie po rokoch s Dominicom, ktorého sme 10 rokov podporovali v projekte Adopcia na diaľku

Keď som sa dozvedel, že poletím ako expert na CBRN Workshop do Nairobi, hneď som si začal pripravovať plán ako sa stretnúť so svojim adoptovaným dieťaťom (ktorý má už ale 19 rokov) chlapcom Dominicom Mwangim. Prostredníctvom pani riaditeľky Dany som si dohodol možné stretnutie s koordinátorom Kenom Okongom a "adoptívnym synom" Dominicom.

Musím tiež dodať, že naša rodina černošského chlapca Dominica finančne podporovala takmer 10 rokov a tým mu umožnila vyštudovať celú základnú školu a podstatnú časť školy strednej. I keď Dominica už finančne nepodporujeme, predsa len možnosť spoločného stretnutia bola veľmi reálna a silná. Tak som poslal niekoľko SMS koordinátorovi Kenovi v Nairobi a to až po prílete do krajiny a po príjazde do Nairobi, keď som si ujasnil osobný program môjho pôsobenia a pobytu v tejto chudobnej a exotickej africkej krajine. Bolo príjemné ako Kena, tak Dominica pozvať na spoločnú večeru do hotela, kde som bol ubytovaný.

Obaja prišli a tak bola možnosť pohovoriť si o súčasnej situácii s Dominicovým štúdiom, chlapcových koníčkoch a tiež o jeho plánoch do budúcnosti. Odovzdal som Dominicovi malé darčeky a taktiež Kenovi. Nakoniec som dal Dominicovi aj malú finančnú podporu na nákup školských potrieb, ale aj športových a ďalších drobností.

Silný zážitok z necelého dvojhodinového stretnutia sa mi navždy vryl do mojej pamäte a duše. Prekvapením pre mňa bolo predovšetkým to, že sa Dominic vypytoval na život mojej staršej dcéry Zuzany, ktorá pred rokmi pracovala priamo v Keni. Mal som so sebou malý rodinný album 2013 a 2014 a tak sme si ho mohli spoločne pozrieť a porozprávať sa o našej rodine.

Otakar Mika, október 2014