Domov

Voda pre Kauti

Fotografie znázorňujú život v oblasti Kauti. Prvá fáza realizovaného projektu v roku 2010 zahŕňala sanáciu existujúcich prameňov podzemnej vody, zachytenie dažďových vôd v areáli Kauti Primary School a zachytenie dažďových vôd zo striech jednej farmy. V októbri 2011 bol vyvŕtaný v škole Kauti Primary vrt.

Galleria: