Domov

Zbierka vecí pre Keňu

Na konci augusta odíde do Kene kontajner so zbierkou vecí pre komunitné centrum Ostrov Nádeje. Zbierame predovšetkým tieto veci, ktoré môžete nosiť alebo posielať do kancelárie Centra Narovinu ( Sokolská 32, Praha 2; v pracovné dni od 9 do 17 hod. alebo podľa dohody ...):

1) KNIHY V ANGLIČTINE pre deti a dospelých v tlačenej aj elektronickej podobe pre novopostavenú knižnicu

2) POČÍTAČE pre počítačovú učebňu, strednú školu a administratívne zázemie celého centra ( vhodné sú aj staršie použité a funkčné počítače a príslušenstvo)

3) UČEBNÉ POMÔCKY(vybavenie laboratória na fyziku, chémiu, biológiu, výukové plagáty, mapy, montesorri pomôcky, kalkulačky)

4) PÍSACIE A VÝTVARNÉ POTREBY (ceruzky, perá, pastelky, kriedy, fixky, vodové farby, farebné papiere, zošity, papiere, nožnice, pravítka, ...)

5) PRE SIROTINEC - hry, športové náradie, hračky, …

6) PRE MATERSKÚ ŠKÔLKU - vonkajšie detské ihrisko (preliezačky, hojdačky, trampolíny, kolotoče ...)

7) PRE REMESLNÚ DIELŇU – šijacie stroje

8) ĎALŠIE - využijú sa napr. aj digitálne fotoaparáty, atď.

Ďakujeme za pomoc a prajeme krásne letné dni.