Domov

Čo získate?

  • Posilnenie dobrého mena Vašej spoločnosti. Morálna zodpovednosť firmu buduje jej dobré meno, vzbudzuje dôveru a posilňuje jej značku. Ide tak identifikovať jasný pozitívny priamy vplyv CSR (Corporate Social Responsibility, alebo sociálna zodpovednosť firiem) na image firmy, na zvýšení jej dôveryhodnosti na trhu a získanie nových partnerov. CSR tvorí významný aspekt samotnej hodnoty firmy. Budete spoločensky zodpovednou firmou a dostanete sa do povedomia ľudí aj v inom kontexte než cez predaj Vašich služieb a tovaru.

  • Konkurenčnú výhodu. Pre tri štvrtiny populácie je pri nákupe produktov a služieb dlhodobo dôležité, či je firma sociálne zodpovedná.

  • Pravidelné informácie o využití Vašich darov a o projekte celkovo.

  • Daňové zvýhodnenie. Svoju finančnú podporu si odčítate z daňového základu (v prípade daru) alebo ju dáte do nákladov (reklama). Radi Vám pripravíme všetky potrebné doklady.

  • Lojalitu Vašich zamestnancov. Zamestnanci oceňujú firmy, ktoré aktívne prispievajú k rozvoju spoločnosti a bojujú „za dobrú vec“.

  • Propagáciu Vašej spoločnosti inak. Umiestnime Vaše logo na naše stránky, do bulletinu a pod.

  • Dobrý pocit, že pomáhate tam, kde je to najviac potrebné.

  • Možnosť sa priamo zapojiť do rozvoja konkrétneho zmysluplného projektu - spoluvytvárať ho a posúvať ho vlastnými skúsenosťami a nápadmi.

  • Možnosť osobne navštíviť Rusinga Island v Keni a presvedčiť sa o tom, ako projekt funguje a blíži sa k samoudržateľnosti. S organizáciou návštevy Vám radi pomôžeme.

» Partnerstvo s firmami