Domov

Partnerstvo s firmami

„Budovať silný biznis and vytvárať lepší svet nie sú konfliktné ciele – oboje sú základnými ingredienciami dlhodobého úspechu.“ (William Clay Ford Jr., výkonný predseda Ford Motor Company).

Hľadáme nových firemných partnerov pre projekt Ostrov Nádeje, komunitné centrum na Rusinga Island v Keni.

Prostredníctvom partnerstva v ojedinelom projekte ako je tento získavajú spoločnosti konkurenčné výhody vo svojom podnikaní – spoločne s neziskovým sektorom budujú spoločenskú zodpovednosť, sú úspešné a zároveň prospešné spoločnosti.

Prečo spolupracovať práve s nami? Tento projekt je výnimočný komplexným prístupom k problému, ktorý rieši priamo v mieste a výhradne s miestnou keňskou komunitou. S pomocou skúseného teamu ľudí a overeného know-how sa približuje ku kompletnej sebestačnosti a dlhodobej udržateľnosti. Problémy rozvojových krajín sa týkajú nás všetkých, a je preto i na nás, aby sme sa snažili predchádzať dôsledkom extrémnej chudoby.

Jedným z trendov v konkurencieschopnosti firiem v 21. storočí je štýl riadenia, ktorý je spájaný s tzv. „bojom za dobrú vec“. Zistite, aké sú možnosti spolupráce, je ich mnoho a my sme otvorený akýmkoľvek formám.

Ponúkame vám obostranne prospešnú a prínosnú spoluprácu. Podporte svojimi skúsenosťami, prípadne finančnými prostriedkami alebo vecným darom rozvojový projekt Ostrov Nádeje – komunitné centrum na Rusinga Island v Keni, zapojte sa aktívne do jeho spoluvytvárania.

V prípade záujmu o viac podrobností o projekte či pre účely dohodnutia si osobného stretnutia, prosím kontaktujte:

Dana Feminová
tel.: +420 777 711 911
dana.feminova@adopceafrika.cz
výkonná riaditeľka, hlavná koordinátorka projektov rozvojovej spolupráce