Domov

Pracovné pozície učiteľov k adopcii

Materská škôlka začala fungovať v hlinenom domčeku, ktorý komunita bezplatne poskytla už v roku 2003. V škôlke je využívaná výuková metóda Montessori - zážitková metóda, ktorá kladie veľký dôraz na samostatnú prácu. Výsledky sú výborné. Väčšina detí z našej škôlke pri nástupe na základnú školu už veľmi dobre ovláda angličtinu a vie čítať a písať. Deti sú zvedavé a učenie ich baví, čo je najdôležitejší predpoklad pre ďalšie úspešné štúdium. Dnes má škôlka priestornú budovu s terasou a detským ihriskom a kapacitu až 90 detí, ktoré sú rozdelené do troch ročníkov.

 • Učiteľka najmladších detí v MŠ (Play class teacher)
 • Učiteľka starších detí v MŠ (PP1 class teacher)
 • Učiteľka predškolských detí v MŠ (PP2 class teacher)

Základná škola funguje od roku 2009. Žiaci/žiačky dosahujú pri záverečných porovnávacích skúškach veľmi dobré výsledky a majú potom možnosť si vybrať z tých najlepších stredných škôl v Keni. Teší nás, že väčšina ôsmakov chce pokračovať na našej strednej škole.

 • Učiteľ/ka 1. triedy
 • Učiteľ/ka 2. triedy
 • Učiteľ/ka 3. triedy
 • Učiteľ/ka 4. triedy
 • Učiteľ/ka 5. triedy
 • Učiteľ/ka 6. triedy
 • Učiteľ/ka 7. triedy
 • Učiteľ/ka 8. triedy
 • Riaditeľ/ka základnej školy

Špecifiká adopcie učiteľov na ZŠ: na druhom stupni majú žiaci na rôzne predmety rôznych učiteľov. Každý z učiteľov tak má rôznu špecializáciu (kombináciu predmetov), ale každý je zároveň triednym učiteľom inej triedy. Preto na celej ZŠ adoptujeme triednych učiteľov.

Stredná škola funguje od roku 2016 a myšlienka na jej výstavbu vznikla aj vďaka vtedajším študentom základnej školy, ktorí nechceli v štúdiu pokračovať na konvenčných stredných školách, kde sú väčšinou zlé pomery aj kvalita výuky. V roku 2019 sme mali prvých maturantov, ktorí v celoštátnom porovnávaní dopadli veľmi dobre.

 • Učiteľ/ka svahilštiny a histórie na SŠ
 • Učiteľ/ka angličtiny a anglickej literatúry na SŠ
 • Učiteľ/ka biológie a poľnohospodárstva na SŠ
 • Učiteľ/ka chémie a fyziky na SŠ
 • Učiteľ/ka matematiky na SŠ
 • Učiteľ informatiky na SŠ a počítačový technik
 • Učiteľ/ka podnikania na SŠ
 • Učiteľ/ka zemepisu na SŠ
 • Učiteľ/ka náboženstva na SŠ
 • Riaditeľ/ka strednej školy

Špecifiká adopcie učiteľov na SŠ: vyššie vypísané kombinácie sú základné kombinácie predmetov, ktoré učitelia na našej SŠ vyučujú. Kombinácie sa však môžu v priebehu času trocha meniť, čo záleží napr. na tom, koľko študentov 3. a 4. ročníka si zapíše daný predmet (jeden predmet tak pri veľkom záujme môžu učiť aj dvaja učitelia) či pri zmene učiteľa, akú aprobáciu bude mať nový učiteľ/ka. Preto je adopcia na SŠ skôr podporou konkrétneho predmetu. Finančný dar ide primárne na plat učiteľa daného predmetu a prípadne na pomôcky k danému predmetu. O všetkých prípadných zmenách pri výmene učiteľov budeme podporovateľov informovať.