Domov

Prečo adoptovať učiteľa?

Kvalitní a pokrokoví učitelia sú základom dobrej školy. S deťmi trávia denne mnoho času a majú vplyv nielen na ich znalosti, ale aj na tvorení ich osobnosti. Preto sú učitelia dôležitou súčasťou projektu komunitného centra Ostrov Nádeje a Rusinga Island v Keni a preto na ich výber a ďalšie vzdelávanie kladieme veľký dôraz.

Platy učiteľov sa snažíme zaistiť z rôznych zdrojov. Jedná sa napríklad o príspevky mnoha darcov (“adoptívni rodičia” projektu Adopcie afrických detí, zbierky, dary, výťažky benefičných akcií, sponzorské partnerstvá) alebo z predaja výrobkov nášho Férového obchodíka. Snažíme sa komunikovať a zaistiť aj miestnych donorov (štátne inštitúcie a súkromný sektor v Keni). Viac zdrojov financovania vnímame ako podmienku dobrého, trvale udržateľného rozvojového projektu. Financovať všetkých zamestnancov a udržať chod komunitného centra je veľmi náročné a rôzne finančné dary a zbierky sú nestabilným finančným zdrojom. Preto hľadáme stále nové cesty a veríme, že možnosť adoptovať učiteľa osloví nových darcov a bude mať pozitívny dopad na chod celého Ostrova Nádeje.