Domov

Priebeh školského roku v Keni

Kenský školský rok začína v januári a je rozdelený na 3 trimestre. Po ukončení každého trimestra nasledujú prázdniny, kedy majú učitelia voľný čas, ale zaoberajú sa aj prípravou na ďalší trimester. Plat dostáva učiteľ aj po dobu prázdnin.

Rozpis trvania školských období

  1. Trimester – január až marec + apríl prázdniny a príprava
  2. Trimester máj až júl + august prázdniny a príprava
  3. Trimester september až november + december prázdniny a príprava