Domov

Ako chceme dosiahnuť trvalú udržateľnosť a sebestačnosť?

1) Rozširovanie farmy – pestovanie kukurice a fazule, ovocný sad, chov sliepok a hmyzia farma na zaistenie kompletného stravovacieho programu detí a predaj prebytkov a tým získavanie financií pre udržateľnosť a sebestačnosť projektu.

2) Rybolov – chov rýb v rybníkoch a klietkach na Viktóriinom jazere pre obohatenie stravy pre deti, z predaja prebytkov získavať ďalšie financie pre udržateľnosť a sebestačnosť projektu.

3) Bioplynové toalety – využitie organickej masy z toaliet k výrobe plynu na varenie a hnojiva

4) Výroba a predaj mastencových výrobkov, založenie malých družstiev – remeselné dielne pre miestne ženy zvyšujú pracovné príležitosti v lokalite a prinášajú potrebné financie pre rozvoj projektu

5) Férový obchodík s kvalitnou kenskou kávou, čajom a typickými výrobkami z Keni – 100% zárobku sa vracia späť do projektu a jeho udržateľnosti

6) Prenajímanie techniky – traktor, auto, čerpadlo

7) Platené počítačové kurzy – využitie novo postavenej počítačovej miestnosti

» Partnerstvo s firmami