Domov

Prečo spolupracovať práve s nami?

Tento projekt je výnimočný svojou komplexnosťou riešenia problémov aj širokým záberom – zdravotníctvo, sexuálna výchova, osveta a prevencia, poľnohospodárstvo, remeselné družstvá, udržateľné technológie, vzdelanie s inovatívnymi prístupmi od materskej školy až po strednú školu, sociálna starostlivosť, postavenie ženy v spoločnosti.

Snažíme sa o samoudržateľnosť projektu a aktívnu spoluprácu s miestnou kenskou komunitou. Skutočná partnerská spolupráca medzi miestnymi ľuďmi a ľuďmi z Európy je zárukou vzájomného obohacovania, borenia mýtov a stereotypov, prinášanie nových kreatívnych pohľadov a riešení, posun ku kritickému mysleniu, ale zároveň rešpektovaniu kultúrnej odlišnosti. Miestna komunita najlepšie vie, čo potrebuje. S pomocou rôznych partnerov z neziskovej aj súkromnej sféry si miestni ľudia veľmi aktívnym prístupom budujú priaznivé podmienky a približujú sa ku kompletnej sebestačnosti a trvalej udržateľnosti. Projekt podporuje samostatnosť miestnych obyvateľov. Spojte s ním svoje meno a využite pozitívnu publicitu k podpore svojej činnosti. Toto je komplex budov, ktoré sme už vybudovali.

» Partnerstvo s firmami

PrílohaVeľkosť
Komunitné centrum Ostrov Nádeje (obrázok)362.25 KB
Komunitné centrum Ostrov Nádeje1.56 MB