Domov

Adopcia - Selvine Shinali Oyengo

Späť
Číslo dieťaťa: 52240
Dievča,
Nie je adoptovaná
Mesto, štvrť: Mbale Emakumba village
Krajina: Kenya
Matka: Veronica Nyaleso narodená 1966, pomocnice
Otec: Elijah Oyengo narodený 1960, drobný zemědělec
Opis situácie: Selvine je nejmladší z 5 dětí. Žijí ve vesnici v třípokojovém hliněném domku. Rodiče nemají stálou práci a občas pomáhají lidem v domácnostech, aby se postarali o vlastní rodinu, ale práce pro ně není vždy. Tři sourozenci dokončili základní školu, ale nebyli schopni pokračovat dál, protože rodiče jim nemohli zaplatit školné. Mají malou zahrádku, kde si pěstují nějaké jídlo. Rodiče často nemají pro děti ani oblečení a musí o něj prosit jiné lidi. Celková situace rodiny není dobrá, protože ani jejich strýcové nepracují. V roce 2021 Selvine studuje na střední škole, v prvním ročníku. Pro její adopci je potřeba 5.600 Kč/ 220 EUR na školní období.
Kontakt: Petra Augustová, , tel. +420 604 627 800

Projekt "adopcia afrických detí na diaľku" sprostredkúva kenským chudobným deťom prístup k vzdelaniu, bez toho aby boli vytrhnuté z prirodzeného prostredia vlastnej komunity. Tento projekt beží už od roku 2002 a pomohol viac ako 3 500 deťom. Školné na základnej škole je 300 Eur (7200 Kč) / rok a na strednej škole, vysokej škole a v sirotinci je to 660 Eur (16800 Kč). Platbu je možné si rozložiť aj do viacerých splátok.

Ako projekt funguje je popísané v podrobnejších informáciách. Ak už máte vybrané konkrétne dieťa z databázy, tu je vysvetlené ako postupovať a "adoptovať" africké dieťa na diaľku.

Adoptovaným deťom môžete tiež zabezpečiť zdravotné poistenie, v ktorom je im poskytnutá lekárska starostlivosť po celý rok.

Súčasťou projektu je Klub priateľov Adopcie, v rámci ktorého je možné podporiť vzdelanie kenských detí jednorazovými platbami kedykoľvek počas roka.

Ak ste „adoptívnym rodičom“, tu nájdete informácie a odkazy „adoptívnym rodičom“ doplňujúce chod adopcie.

Fotogaléria a videá zachytávajú propagačné akcie na podporu projektu aj reportáže z ciest do Kene, ktoré sprostredkúvajú odkazy od detí, odovzdávanie darčekov i pohľad na školy a ich zázemie..