Domov

Adopcia - Liston Opiyo

Späť
Číslo dieťaťa: 52039
Chlapec,
Nie je adoptovaný
Mesto, štvrť: Kisumu Rusinga
Krajina: Kenya
Matka: Eunice Ogada narodená 1975, prodej ryb
Opis situácie: Liston chodí do školy Island of Hope School a narodil se 17. 7. 2004. Má 2 sourozence: Gordon Otieno nar. 1997 – chodí na SŠ a Belinda Ajwang nar. 1999 – je na ZŠ. Otec zemřel r. 1997 a matka se musí starat sama. Prodává ryby a měsíčně má rodina příjem jen kolem 2000 Ksh. Bydlí ve 2 místnostech hliněného domku. Doma vaří na dříví, vodu si nosí přímo z jezera a svítí petrolejkou. Kromě běžné malárie jsou děti zdravé. V roce 2022 nastoupil do 3. ročníku střední školy. Vzhledem k tomu, že náklady na studium jsou na střední škole vyšší, byla by vhodná zvýšená 5.600 Kč/220 EUR za trimestr.
Kontakt: Jitka Baloušková, , tel.

Projekt "adopcia afrických detí na diaľku" sprostredkúva kenským chudobným deťom prístup k vzdelaniu, bez toho aby boli vytrhnuté z prirodzeného prostredia vlastnej komunity. Tento projekt beží už od roku 2002 a pomohol viac ako 3 500 deťom. Školné na základnej škole je 300 Eur (7200 Kč) / rok a na strednej škole, vysokej škole a v sirotinci je to 660 Eur (16800 Kč). Platbu je možné si rozložiť aj do viacerých splátok.

Ako projekt funguje je popísané v podrobnejších informáciách. Ak už máte vybrané konkrétne dieťa z databázy, tu je vysvetlené ako postupovať a "adoptovať" africké dieťa na diaľku.

Adoptovaným deťom môžete tiež zabezpečiť zdravotné poistenie, v ktorom je im poskytnutá lekárska starostlivosť po celý rok.

Súčasťou projektu je Klub priateľov Adopcie, v rámci ktorého je možné podporiť vzdelanie kenských detí jednorazovými platbami kedykoľvek počas roka.

Ak ste „adoptívnym rodičom“, tu nájdete informácie a odkazy „adoptívnym rodičom“ doplňujúce chod adopcie.

Fotogaléria a videá zachytávajú propagačné akcie na podporu projektu aj reportáže z ciest do Kene, ktoré sprostredkúvajú odkazy od detí, odovzdávanie darčekov i pohľad na školy a ich zázemie..